Support
professor health product
090-989-3877 ,092-517-4111 Line id: professorhealth
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

การดูแลผู้ป่วยและการป้องกันแผลกดทับ

admin | 24-04-2560 | เปิดดู 1648 | ความคิดเห็น 0

 การดูแลผู้ป่วยและการป้องกันแผลกดทับ


แผลกดทับเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหว ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เอง ผิวหนังถูกกดทับเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงผิวหนังที่ถูกกดทับได้อย่างสะดวก ส่งผลให้ ผิวหนังมีลักษณะเป็นรอยแดงและมีการแตกทำาลายของผิวหนัง ถ้าไม่ได้รับการ ป้องกันดูแลตั้งแต่ระยะเริ่มแรกก็จะส่งผลให้เกิดแผลกดทับตามมาได้ 
การจัดท่านอน     ควรเปลี่ยนท่านอนอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง เพื่อให้ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่รับแรงกดนานเกินไป ถ้าเปลี่ยนท่านอนแล้ว รอยแดงบริเวณผิวหนังยังไม่หายภายใน 30 นาที อาจจะพิจารณาให้เปลี่ยนท่านอนบ่อยขึ้น โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยน ท่านอน เช่น นอนหงาย นอนตะแคงซ้าย นอนตะแคงขวา สลับกันไป  
 • การนอนตะแคง    ควรจัดให้นอนตะแคง กึ่งหงาย ใช้หมอนรับ ควรทำาให้สะโพกทำมุม 30 องศา และใช้หมอนรองตามปุ่มกระดูก และใบหู  
 • การนอนหงาย     ควรมีหมอนสอดคั่นระหว่างหัวเข่า ตาตุ่มทั้ง 2 ข้าง ขา 2 ข้าง และรองใต้น่องและขาเพื่อให้เท้าลอยพ้นพื้นไม่กดที่นอน  
 • การจัดท่านอน     การจัดท่านอนศีรษะสูงไม่เกิน 30 องศา แต่ถ้าจำาเป็นศีรษะสูงเพื่อให้อาหาร หลังจากให้อาหาร 30 นาที - 1 ชั่วโมง ควรลดระดับลงเหลือ 30 องศา  
 • กรณีที่นั่งรถเข็น     ควรให้มีเบาะรองก้น และกระตุ้นให้เปลี่ยนถ่ายน้ำหนักตัว หรือยกก้นลอยพ้นพื้นที่นั่งทุก 30 นาที 
 • การใช้อุปกรณ์ลดแรงกด  อุปกรณ์ลดแรงกดอยู่กับที่เช่น ที่นอนที่ทำาจาก เจล โฟม ลม น้ำ หมอน เป็นต้น  
 • การดูแลผิวหนัง    ผู้ป่วยที่มีผิวหนังแห้ง ควรหลีกเลี่ยงการใช้น้ำอุ่น หลังทำาความสะอาด ร่างกายควรทาโลชั่น 3-4 ครั้ง / วัน เพื่อป้องกันผิวหนังแตกแห้ง  
 • ผู้ป่วยที่ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้   ควรทำาความสะอาดทุกครั้ง ที่มี่การขับถ่ายและซับให้แห้งอย่างเบามือ  ทาวาสลนี หรือ Zinc paste ให้หนา บริเวณผิวหนังรอบๆทวารหนัก แก้มก้นทั้ง 2 ข้าง เพื่อป้องกันผิวหนังเปียกชื้น 
 • จัดสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ให้ผิวหนังอับชื้น  
 • หลีกเลี่ยงการนวดปุ่มกระดูกโดยเฉพาะที่มีรอยแดง จะทำาให้การ ไหลเวียนลดลง  
 • หลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนประคบบริเวณผิวหนังที่มีความรู้สึกน้อย หรืออ่อนแรง  
 • ไม่นวดหรือใช้ความร้อนประคบ หรือใช้สบู่กับผิวหนังที่มีรอยแดง  
 • ไม่ใช้ห่วงยางเป่าลมรองบริเวณปุ่มกระดูกเพราะจะทำให้เลือดไปเลี้ยงไม่ดี  ทำให้เกิดแผลได้ 
 • การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยควรใช้แรงยกไม่ควรใช้วิธีลาก ไม่ควรเคลื่อน ย้ายตามลำพัง ถ้าผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  
 • ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่ควรอยู่ในท่านั่งนานเกิน 1 ชั่วโมง

ที่มาของบทความ
คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู ฉบับผู้ป่วยและผู้ดูแล จัดทำโดยศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2554
 

ความคิดเห็น

วันที่: 08-08-2020

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0
Tel: 090-989-3877 ,092-517-4111 Line id: professorhealthEmail: professorhealthproduct@gmail.com